Barnarps förskola

Barnarps förskola

Under 2014/2015 byggde vi Barnarps förskola som en generalentreprenad åt Jönköpings kommun. Barnarps förskola har fyra avdelningar om ca 900 m2 och en fin utemiljö med en tom på ca 1 hektar som inspirerar till lek. Byggkompaniet färdigställde entreprenaden i mars 2015.

Print
820

x
0 1660

Norrström

Detta projektet startade som entreprenadtävling, där vi hade hjälp av Entre Arkitektur att...
0 1771

Holmgrens bil

Byggkompaniet har från sommaren 2014 till vintern 2015 gjort en ombyggnad av Holmgrens Bil i...
123

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Queckfeldtsgatan 67, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30

Maila oss: info@byggkompaniet.com