Förskola Ödestugu

Förskola Ödestugu

I Ödestugu uppförde Byggkompaniet 2017/2018 en förskola med två avdelningar som en totalentreprenad åt Jönköpings kommun. Väggblocken till förskolan i Ödestugu har prefabricerats i vår produktionslinje inomhus, vilket ger en logistikmässigt effektiv och vädermässigt skyddad tillverkning. Utemiljön kring förskolan är lekfullt utformad och inspirerar till rörelse utomhus.

Print
2615

x
0 1218

Norrström

Detta projektet startade som entreprenadtävling, där vi hade hjälp av Entre Arkitektur att...
0 1171

Holmgrens bil

Byggkompaniet har från sommaren 2014 till vintern 2015 gjort en ombyggnad av Holmgrens Bil i...
123

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Queckfeldtsgatan 67, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30

Maila oss: info@byggkompaniet.com