Barnarps förskola
SuperUser Account 5000

Barnarps förskola

Under 2014/2015 byggde vi Barnarps förskola som en generalentreprenad åt Jönköpings kommun. Barnarps förskola har fyra avdelningar om ca 900 m2 och en fin utemiljö med en tom på ca 1 hektar som inspirerar till lek. Byggkompaniet färdigställde entreprenaden i mars 2015.

Share

Print

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Queckfeldtsgatan 67, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30

Maila oss: info@byggkompaniet.com