Förskola Rosenlund
SuperUser Account 4677

Förskola Rosenlund

På Rosenlund uppförde Byggkompaniet 2017/2018 en förskola med två avdelningar som en totalentreprenad åt Jönköpings kommun. Väggblocken till förskolan på Rosenlund har också prefabricerats i vår produktionslinje inomhus, vilket ger en logistikmässigt effektiv och vädermässigt skyddad tillverkning. Förskolan stod klar för inflyttning i maj 2018.

Share

Print

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Queckfeldtsgatan 67, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30

Maila oss: info@byggkompaniet.com