Runneryd
SuperUser Account 5208

Runneryd

Byggkompaniets genom tiderna största projekt, om-och tillbyggnad av Runnerydsskolan i Nässjö slutfördes till sommaren 2018. En tillbyggnad om ca 4.000 kvadratmeter uppfördes 2015-2017 och därefter har den äldre skolbyggnaden renoverats och byggts om. Runnerydsskolan är en mångkulturell låg- och mellanstadieskola där lokalerna utformats för lärande och barn i rörelse.

För Byggkompaniets del kvarstår under 2018 en renovering av Hus 04 på Runnerydsskolan.

Share

Print

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Queckfeldtsgatan 67, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30

Maila oss: info@byggkompaniet.com