• back-bg1
  • slider1

Det här är vi

Byggkompaniet grundades i Nässjö 1990, och har sedan dess utvecklats genom olika konstellationer. Vi ägs av Bygginvest i Nässjö, och har kontor i både Jönköping och Nässjö. Byggkompaniet arbetar mot hela den lokala marknaden kring Jönköping och Höglandet med omnejd, med cirka 90 anställda.
 

För oss är våra kompetenta medarbetare vår absolut viktigaste tillgång. Tillsammans bär vi företaget, och har gemensamt format det till vad det blivit idag. Unisont för oss är vår arbetsglädje och stora drivkraft. Vi vill se en vidareutveckling av både verksamheten, och branschen i stort.

Om ingen annan kan lösa det, så gör vi det själva — det faller sig naturligt för oss. Vi har till exempel, under projekt som kräver flexibilitet och exakt styrning, byggt upp en väggbänk som tillverkar prefabricerade element till förskolor och lägenheter. Tack vare initiativ som detta kan vi arbeta snabbt och samtidigt behålla kontrollen över hela produktionskedjan, trots användning av prefabrikat.

Vi värnar verkligen om nyfikenhet. Och vi ser att inställning är långt viktigare än kunskap, eftersom det sistnämnda är något man kan lära; både in och ut. Naturligtvis är lärlingar och praktikanter välkomna att, bredvid en av våra handledare, ta del av de moment de behöver i sin utbildning. Dessutom finns möjligheten att fortsätta utvecklas hos och med oss.

På Byggkompaniet tar vi både ett socialt och ekonomiskt ansvar, för att bidra till ett dagens och framtidens samhälle med goda utsikter. Och så vill vi fortsätta.

 
team 01 image

Erfarenhet

Vi har koll på rutinerna. Så fastän vi arbetar flexibelt efter dig som beställare, är vi noga med att nyttja de processer vi vet fungerar.

team 01 image

Funktion

Varje projekt är unikt, både till utformning och syfte. Vi förespråkar en öppen dialog och stark kommunikation, för ett friktionsfritt arbete.

team 01 image

Estetik

Vi är innovatörer, men inte artister. Därför finns det inget direkt manér som utmärker oss. Dina önskemål styr vårt skapande.

VÅR VISION

Verksamhetspolicy

Byggkompaniet är i huvudsak verksamt inom entreprenad och byggservice. Vår vision är att vara den självklara byggentreprenören i Jönköping och på Höglandet med omnejd.

Vi skall arbeta aktivt för en hållbar verksamhetsutveckling där åtaganden om kvalitet, miljö och arbetsmiljö är grundläggande principer och som utgår från våra värderingar:

* Intresse
* Initiativ
* Trygghet

Vårt fokus riktas mot våra kunder, våra medarbetare och vår omgivning genom att vi ska:

  • Vara lyhörda för kunders och andra intressenters önskemål och förväntningar
  • Vår strävan är att kunden skall kunna lita på att varje leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet vid överlämnandet
  • Alltid och i alla lägen följa tillämpliga lagar och andra bindande krav som är relaterade till vår verksamhet
  • Våra arbeten skall utföras så att miljö-, kultur- och skönhetsarv bevaras
  • Vår strävan ska vara att hushålla med naturresurser, och minimera negativ miljöpåverkan som vår verksamhet kan ge upphov till
  • Vi arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet

Företagsledningen och arbetsledningen har det yttersta ansvaret för att policyn upprätthålls och skall stödja initiativ till att nå uppsatta mål och förbättra verksamheten och därutöver:

  • Ge berörd personal korrekt information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med uppställda mål
  • Verka för ett väl fungerande samarbete mellan anställda, underleverantörer, kunder och andra intressenter för att säkerställa att verksamheten når uppsatta krav
  • Bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete för att skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa kartläggs, förebyggs och följs upp


 

Byggkompaniet är medlem i Byggföretagen — en bransch- och arbetsgivarorganisation.
Läs mer här

Hos oss kan du utnyttja ROT-avdraget. Besök skatteverkets hemsida för mer information.
Läs mer här

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Bockängsgatan 7, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 554 75 Jönköping
Tel: 036-34 44 30
 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Maila oss: info@byggkompaniet.com