• back-bg1
  • slider1

Det här är vi

Byggkompaniet grundades i Nässjö 1990, och har sedan dess utvecklats genom olika konstellationer. Vi ägs av Bygginvest i Nässjö, och har kontor i både Jönköping och Nässjö. Byggkompaniet arbetar mot hela den lokala marknaden kring Jönköping och Höglandet med omnejd, med cirka 90 anställda.
 

För oss är våra kompetenta medarbetare vår absolut viktigaste tillgång. Tillsammans bär vi företaget, och har gemensamt format det till vad det blivit idag. Unisont för oss är vår arbetsglädje och stora drivkraft. Vi vill se en vidareutveckling av både verksamheten, och branschen i stort.

Om ingen annan kan lösa det, så gör vi det själva — det faller sig naturligt för oss. Vi har till exempel, under projekt som kräver flexibilitet och exakt styrning, byggt upp en väggbänk som tillverkar prefabricerade element till förskolor och lägenheter. Tack vare initiativ som detta kan vi arbeta snabbt och samtidigt behålla kontrollen över hela produktionskedjan, trots användning av prefabrikat.

Vi värnar verkligen om nyfikenhet. Och vi ser att inställning är långt viktigare än kunskap, eftersom det sistnämnda är något man kan lära; både in och ut. Naturligtvis är lärlingar och praktikanter välkomna att, bredvid en av våra handledare, ta del av de moment de behöver i sin utbildning. Dessutom finns möjligheten att fortsätta utvecklas hos och med oss.

På Byggkompaniet tar vi både ett socialt och ekonomiskt ansvar, för att bidra till ett dagens och framtidens samhälle med goda utsikter. Och så vill vi fortsätta.

 
team 01 image

Erfarenhet

Vi har koll på rutinerna. Så fastän vi arbetar flexibelt efter dig som beställare, är vi noga med att nyttja de processer vi vet fungerar.

team 01 image

Funktion

Varje projekt är unikt, både till utformning och syfte. Vi förespråkar en öppen dialog och stark kommunikation, för ett friktionsfritt arbete.

team 01 image

Estetik

Vi är innovatörer, men inte artister. Därför finns det inget direkt manér som utmärker oss. Dina önskemål styr vårt skapande.

VÅR VISION

Kvalitet & Miljö

Vi har inrättat en kvalitets- och miljöpolicy som innebär att vi ska kunna följa dina upprättade krav och rättigheter. Vi tar ansvar för att samtliga
våra medarbetare har rätt kompetens och får kontinuerlig utbildning för att kunna uppfylla policyn.

På Byggkompaniet arbetar vi i det processorienterade verksamhetsledningssystemet Povel.

Det är vår målsättning att i varje enskilt projekt, stort som litet, tillgodose våra kunders behov.

Våra kunder skall kunna lita på att varje leverans sker i rätt tid och med rätt kvalitet, samt att produkten är felfri vid övertagandet.

Byggkompaniet kännetecknas av god kvalitet, hänsyn till miljön och ett gott arbetsmiljöarbete.

Ett aktivt miljötänk genom ökad återvinning.

Förebygga fel i projektering och planering.

Förebygga fel i produktionsprocessen.

Ett felfritt överlämnande av produkten.

Det är vår målsättning att hushålla med naturresurser, och minimera negativ miljöpåverkan.

Våra arbeten skall utföras så att miljö-, kultur- och skönhetsarv bevaras.

Bibehålla en hög kompetens hos personal, och hålla fortlöpande utbildningar.

Vi skall följa lagar och förordningar.

Vi undviker att restprodukter uppkommer. Dessutom sorterar vi för att underlätta återvinningen.

Miljöfarligt material skall undvikas.

Vi optimerar våra resurser vad gäller energi, vatten och material.

Vi skall använda oss av material som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

Vi använder miljömedvetna leverantörer och underentreprenörer.

Vi arbetar på att ständigt förbättra våra fastställda miljömål.

Vi följer de lagar, föreskrifter, normer och övriga krav som ställs på oss.

Vi arbetar för att alla medarbetare ges förutsättning att ta en aktiv del i arbetsmiljöarbetet, bl.a genom utbildning.

Vi går systematiskt igenom vårt arbetsmiljöarbete, följer upp tillbud, olycksfall och frånvarostatistik.

Vi upprättar checklistor för arbetsplatserna så att risker förebyggs och olycksfall minimeras.

Vi sätter mål och utarbetar handlingsplaner samt följer upp dessa kontinuerligt.

Vi arbetar för att erhålla en arbetsmiljö som av alla skall uppfattas som fysiskt, psykiskt och socialt god.

Vi förebygger aktivt arbetsskador.

Vi möjliggör och underhåller en hög kompetens hos ledning & personal.

Vi använder oss av Povel, ett verksamhetsledningssystem framtaget av branschföreningen Sveriges Byggindustrier.

Läs mer här

Byggkompaniet är medlem i Sveriges Byggindustrier — en bransch- och arbetsgivarorganisation.
 

Läs mer här

Hos oss kan du utnyttja ROT-avdraget. Besök skatteverkets hemsida för mer information.
 

Läs mer här

Kom i kontakt med oss

Nässjö: Bockängsgatan 7, 571 38 Nässjö
Tel: 0380-55 69 70
Jönköping: Källebacksvägen 26, 555 93 Jönköping
Tel: 036-34 44 30
 

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Maila oss: info@byggkompaniet.com